Clădirile noi, ale căror lucrări au fost finalizate și dețin autorizație de construcție emisă începând cu data de 31 decembrie 2020 sunt considerate clădiri care au un consum energetic aproape de 0.
De asemenea, și clădirile care sunt deținute sau administrate de autorități ale administrației publice, dar a căror recepție de finalizare a lucrărilor de construcție s-a realizat pe baza unei autorizații emise după data de 31 decembrie 2018, sunt considerate a fi clădiri cu un consum energetic aproape egal cu 0.

Caracteristicile clădirilor cu un consum energetic minim

Principala caracteristică a clădirilor care fac parte din această categorie este reprezentată de performanța energetică ridicată și de necesarul de energie pentru susținerea acesteia, care este unul minim, aproape de zero, explica un expert acreditat pentru intocmire certificat energetic Satu Mare.

Dar pentru a fi incluse în această categorie, o clădire trebuie să își poată asigura minim 30% din necesarul de energie pentru performanța energetic din surse de energie regenerabile, indiferent dacă aceasta este produsă la adresa respectivă sau într-o zonă din apropiere, la maximum 30 de km distanță de locația clădirii respective (regulă introdusă în anul 2021).

Aceste proporții minime ale energiei obținute din surse regenerabile sunt stabilite prin Hotărâre de Guvern, pentru perioadele 2031-2040, 2041-2050, după 2051.

Cum se face încadrarea clădirilor în categoria celor cu consum energetic minim?

Necesarul de energie al clădirilor cu un consum de energie aproape de zero este stabilit prin intermediul unor reglementări tehnice. În schimb, stabilirea proporțiilor de energie regenerabilă necesară acestora se face diferențiat, în funcție de rolul pe care îl are clădirea și de zona în care se află, unele zone având un potențial mai ridicat pentru acest tip de energie.

Deoarece se urmărește dezvoltarea unui număr tot mai mare de astfel de cădiri cu un consum de energie cât mai mic, în comunele cu peste 5.000 de locuitori, primarii trebuie să dezvolte planuri locale în vederea creșterii numărului atât al clădirilor noi, cât și al celor deja existente care să aibă un consum de energie apropiat de zero. Dar toți primarii, din mediul rural sau urban, pot lua astfel de măsuri.

Planurile vor fi adoptate de consiliile locale și trebuie să conțină obiective diferite, în funcție de obiectivele clădirilor și de zonele climatice în care se află. În ceea ce privește finanțarea acestora, aceasta poate fi realizată din bugetele administrației publice locale sau chiar din fonduri structurale și de coeziune ale UE, aminteste site-ul de profil www.aepmr.ro.

Cum arată planul local pentru creșterea numărului de clădiri cu consum energetic redus?

Planurile locale elaborate de administrațiile publice locale trebuie să încurajeze construirea de clădiri cu un consum de energie foarte mic, aproape de zero, motiv pentru care acestea trebuie să conțină aspecte precum:

  • politici și măsuri financiare;
  • alte tipuri de măsuri care au rolul de a promova avantajele clădirilor cu un consum de energie aproape de zero;
  • măsuri care vizează folosirea energiei regenerabile atât pentru clădirile noi, cât și pentru cele care se află într-un proces major de renovare.

Respectând aceste măsuri, orice clădire nou construită sau renovată complet, indiferent că este rezidențială sau nerezidențială, să dețină o performanță energetică sporită pentru asigurarea tuturor nevoilor, de încălzire, iluminare, ventilare sau răcire, pentru pregătirea apei calde menajere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *